3.4.08

סילואט

אני
משתמשת בדברים האלה כדי לעשות "חתימה"
לתלמידים בתוכנית "שיעורי חיפושית" :
על סילואט חיפושית שמה דף של תלמיד שסיים לצייר
ועל-ידי "פנדה" מקבלת חתימה.

אין תגובות: