25.5.08

רעיונות מ-"גננת"


8. מלאכה ושימחה. הצגות 4 ו-5.

7. מלאכה ושימחה. הצגה 3.

הצגה 4. "לכובע שלי"
הצגה 5. "אני מחוק"

א. מילים של 2 שירים
ב. הורות לעבותה בטכניקה של קיפול נייר
ג. סירטות איך לעשות את השבשבות

18.5.08

7. מלאכה ושימחה. הצגה 3.

חלק קידמי: 6.מלאכה ושמחה.צפרדע
הצגה 3 . א. שיר "פרפר"
ב. איך מפעילעם
ג. חידה
ד. ציורים


חלק הראשון כאן.