22.11.08

להקליט סרטים ולקלוט עברית

להקליט את- [ק.ל.ט. הפעיל]
1. העלה על תקליט או קסטה במכשיר מיוחד

לקלוט את- [ק.ל.ט. פעל]

1.לקבל לתוכו

2. לתפוס

Posted by Picasa

אין תגובות: